รู้จักกับ Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot คือ Function ที่จะไปอยู่ใน ชุด โปรแกรมของ Microsoft 365 Word Excel PowerPoint Mail Power Platform เรียกว่าฝังตัวเข้าไปใน โปรแกรมหลักๆทุกตัว

Copilot จะถูกเพิ่มลงใน Microsoft 365 Apps เช่น Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Microsoft Viva และ Power Platform ใช้โมเดลการทำงาน GPT-4 เช่นเดียวกับ Bing Chat โดยเป็น Chatbot ที่คอยช่วยเหลือผู้ใช้งานในการสร้างเนื้อหาตามข้อมูลที่ป้อนเข้าไปยัง Chatbot Interface โดย Microsoft ได้ยกตัวอย่างการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ภายใน Microsoft Word รองรับการเขียนเอกสาร, การช่วยแก้ไขเอกสาร และการสรุปรวมเอกสาร, ใน Microsoft Powerpoint สามารถช่วยสร้าง Presentation ขึ้นมาได้เอง เพียงแค่ป้อนไอเดียเข้าไปเท่านั้นว่าต้องการเนื้อหาในสไลด์ลักษณะไหน ส่วนใน Microsoft Excel นั้นรองรับการทำ Data Visualization เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจาก Spreadsheet รวมถึงการตอบคำถาม Insight ของข้อมูลที่มี

พลังของ AI ใน Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot เปิดประสบการณ์ใหม่ในการใช้งานช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและลดภาระของการทำงานของคุณ

รายละเอยีดเพิ่มเติมและวิธีการใช้งาน

Copilot In Word

เริ่มร่าง หรือเพิ่มในเอกสารที่มีอยู่ เขียนข้อความใหม่ หรือสร้างสรุป

Copilot In Excel

เจาะลึกข้อมูล ระบุข้อมูลเชิงลึก สร้างสูตร และอื่นๆ อีกมากมาย

Copilot In PowerPoint

สร้างงานนำเสนอที่สวยงาม จัดระเบียบและสรุปงานนำเสนอ และอื่นๆ อีกมากมาย

Copilot In Teams

มีการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ติดตามการแชทได้อย่างง่ายดาย และค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Copilot In Outlook

เริ่มอีเมลอย่างรวดเร็ว สร้างข้อมูลสรุป และติดตามอีเมลขนาดยาวได้อย่างง่ายดาย