จําหน่าย – บริการติดตั้ง

… SOLAR CELL…

“ตัวจริงด้านพลังงานแสงอาทิตย์”

A title

Image Box text

Great Ocean มีความตั้งใจ…

          ที่จะทําให้การลงทุนของลูกค้าคุ้มค่ากับบริการ เราทําให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดจากระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ การผลิตพลังงานในระดับที่ดีที่สุด ประหยัดค่าใช้จ่าย สร้างผลกระทบด้านบวกกับสิ่งแวดล้อม และความสุขในทุกๆ ครั้งที่เห็นแสงอาทิตย์ เราเสนอประสบการณ์สุดพิเศษโดยการใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยและบริการที่เหนือกว่าในทุก ๆ ขั้นตอนดังนั้นการเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนจึงไม่ใช่เรื่องยาก

ทําไมต้อง…Great Ocean

  • เรามีทีมงานคุณภาพ พร้อมให้บริการแบบครบวงจร
  • เราสามารถเสนอแบบที่ปรับแต่งได้ การติดตั้งแผงแสงอาทิตย์
  • ระบบการตรวจสอบและดูแลการบริหารโครงการและให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน

A title

Image Box text

“พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาดที่ใช้แล้วไม่หมดไปและยังไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม..”

โปรโมชั่นอื่นๆ

เพื่อให้คุณภาพการบริการที่ดีทีสุด GreatOcean จึงเลือกใช้สินค้าจากผู้ผลิตสินค้าชั้นนําของโลกเท่านั้น สินค้าแบรนด์ คุณภาพสูงที่บริษัทเลือกใช้ทําให้การติดตั้งง่ายขึ้นและรับประกันการใช้งานที่ยาวนาน
แผงเชลล์แสงอาทิตย์ทุกแผง อินเวอร์เตอร์ทุกรุ่น อุปกรณ์การป้องกันและอุปกรณ์เสริมล้วนได้รับการรับรองคุณภาพ

กําลังการผลิต
109.80 kWp.

สําหรับโรงงานขนาดกลาง/ใหญ่

360 แผง

พื้นทีติดตั้ง 621.65 ตร.ม

หน่วยไฟฟ้าที่ได้ 177.876.0 หน่วย

เงินลงทุน 6,250,000 บาท

รายได้ 667,035.0 บาท/ปี


การคืนทุน 8.51 ปี


BOI ช่วยลดระยะเวลาการคืนทุนได้มากถึง 50%

กําลังการผลิต
549.92 kWp.

สําหรับโรงงานขนาดกลาง/ใหญ่

1,803 แผง

พื้นที่ติดตั้ง 3,113.42 ตร.ม

หน่วยไฟฟ้าที่ได้ 890,862.3 หน่วย

เงินลงทุน 29,500,000 บาท

รายได้ 3,340,733.6 บาท/ปี


การคืนทุน 8.51 ปี


BOI ช่วยลดระยะเวลาการคืนทุนได้มากถึง 50%

กําลังการผลิต
1,000 kWp.

สําหรับโรงงานขนาดกลาง/ใหญ่

3,279 แผง

พื้นที่ติดตั้ง 6,130.14 ตร.ม

หน่วยใฟฟ้าที่ได้1,754,055 หน่วย

เงินลงทุน 57,500,000 บาท

รายได้ 6,577,706.2 บาท/ปี


การคืนทุน 8.51 ปี


BOI ช่วยลดระยะเวลาการคืนทุนได้มากถึง 50%

กําลังการผลิต
3.97 kWp.

สําหรับบ้านพักอาศัย

13 แผง พื้นทีติดตั้ง 22.45 ตร.ม

หน่วยไฟฟ้าที่ได้ 6,423.3 หน่วย

เงินลงทุน 275,000 บาท

รายได้ 24,087.38 บาท/ปี


การคืนทุน 8.51 ปี


BOI ช่วยลดระยะเวลาการคืนทุนได้มากถึง 50%

กําลังการผลิต
5.49 kWp.

สําหรับบ้านพักอาศัย

18 แผง พื้นที่ติดตั้ง 31,08 ตร.ม

หน่วยไฟฟ้าที่ได้ 8,893.8 หน่วย

เงินลงทุน 36,5000 บาท

รายได้ 33,351.75 บาท/ปี


การคืนทุน 8.51 ปี


BOI ช่วยลดระยะเวลาการคืนทุนได้มากถึง 50%

กําลังการผลิต
9.76 kWp.

สําหรับบ้านพักอาศัย

32 แผง พื้นที่ติดตั้ง 55.26 ตร.ม

หน่วยไฟฟ้าที่ได้ 15,811.2 หน่วย

เงินลงทุน 625,000 บาท

รายได้ 59,292,00 บาท/ปี


การคืนทุน 8.51 ปี


BOI ช่วยลดระยะเวลาการคืนทุนได้มากถึง 50%

* ค่าบวณค่าไฟหน่วยละ 3.75 บาท (ปรับเพิ่ม 3.8% ต่อปี) ตลอดอายุการใช้งาน 25 ปี

*ราคาที่เสนอนี้เป็นเพียงราคาประมาณการ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามหน้างานจริง

บริการจาก Great Ocean

จัดจําหน่ายสินค้า Solar Cell ทุกประเภท

สั่งชื้อสินค้าไอทีแบบออนไลน์ พร้อมสินค้าที่หลากหลายและครบครัน
พร้อมโปรโมชั่นมากมาย ส่วนลดตามเทศกาลต่างๆ อย่าช้า ช็อปเลย!!

ลดต้นทุนโครงการได้ถึง “50%” ผ่านสิทธิประโยชน์จาก BOI

โครงการ BOI คืออะไร?

โครงการ BOI ย่อมาจาก Board of Investment หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

การติดตั้งโซลาเซลล์จัดอยู่ในประเภทกิจการ “กิจการพลังงานหมุนเวียน” ซึ่ง BOI ส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายหลักของโครงการ BOI:

  • ดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  • กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงาน
  • พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • ส่งเสริมการกระจายรายได้

สิทธิประโยชน์จาก BOI:

 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล: 8 ปี

 • ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล: 50% ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดิน)

 • สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากร: ยกเว้นภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ

 • สิทธิประโยชน์ด้านเงินทุน: สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank)

 • สิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ:

  • อนุญาตให้ถือครองที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจ
  • อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจได้

สร้างรายได้เสริมจากการทำ Carbon Credit

Carbon Credit คืออะไร?

คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) คือ สิทธิ์ที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการที่บุคคลหรือองค์กรได้ดำเนินโครงการหรือมาตรการที่มีเป้าหมาย เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม

โดยสิทธินี้สามารถวัดปริมาณและสามารถนำไปซื้อขายในตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้ เปรียบเสมือน “ใบอนุญาตปล่อยก๊าซคาร์บอน”

ตัวอย่าง

  • บริษัท A ปลูกป่า ทำให้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 100 ตัน
  • บริษัท B ต้องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 100 ตัน
  • บริษัท A สามารถขายคาร์บอนเครดิต 100 หน่วยให้กับบริษัท B

สิทธิประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต มีทั้งต่อ ภาคธุรกิจ และ สิ่งแวดล้อม

สำหรับภาคธุรกิจ:

  • สร้างรายได้เสริม: ธุรกิจที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดี จะมีคาร์บอนเครดิตเหลือ ซึ่งสามารถนำไปขายต่อให้กับธุรกิจอื่นที่ต้องการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี: การมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ ลูกค้า คู่ค้า และนักลงทุน
  • สร้างโอกาสทางธุรกิจ: ตลาดคาร์บอนเครดิตกำลังเติบโต ธุรกิจสามารถต่อยอด พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน: ธุรกิจที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ดี จะมีต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำลง

สำหรับสิ่งแวดล้อม:

  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: เป็นการช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: กระตุ้นให้ธุรกิจและประชาชนมีส่วนร่วม ในการลดมลพิษ
  • ส่งเสริมความยั่งยืน: เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ และการรักษาสิ่งแวดล้อม

เรามีทีมงานคุณภาพพร้อมที่จะให้คำแนะนำลูกค้า
ทั้งองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง รวมถึงขนาดใหญ่
แบบครบวงจรและคุ้มค่ามากที่สุด สำหรับองค์กรของคุณ
สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย 099-495-8880 / ID Line : greatocean

แบรนด์ชั้นนำที่เราร่วมเป็น Partner

ภาพการปฏิบัติงาน