โซลูชั่นที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ

มือถือเพื่อธุรกิจ

จอแสดงผล

เครื่องใช้ไฟฟ้า

กรณีศึกษาเกี่ยวกับโซลูชั่นธุรกิจของซัมซุง

พบกับข้อมูลเชิงลึกที่จะยกระดับการทำงานให้มีความยืดหยุ่น เช่น การปรับตัวในการทำงาน, ประสิทธิผล และเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจต่าง จากข้อมูล 1,440 บริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ช่วยให้สามารถเข้าใจด้านสมดุลชีวิตและการทำงาน, ความพึงพอใจในงาน และการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

เรียนรู้เพิ่มเติม 

เทคโนโลยีได้เข้ามาปฏิวัติวงการธุรกิจและมีผลต่อพนักงานอย่างมากในปัจจุบัน และเพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานพร้อมกับรักษาระดับความพึงพอใจของพนักงานไปพร้อม ๆ กัน บริษัทต่าง ๆ จึงได้เลือกใช้กลยุทธ์ที่มีความคล่องตัวสูง ให้พนักงานทำงานได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น โดยการเลือกนโยบายต่าง ๆ อย่าง BYOD, CYOD หรือ COPE นั้น อาจเป็นเรื่องที่ทำให้บริษัทคิดหนัก ทั้งเรื่องความปลอดภัย, ต้นทุน, การจัดการเรื่องอุปกรณ์ และความต้องการของพนักงาน การเลือกนโยบายที่เหมาะสมจะทำให้ธุรกิจเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ปัญหาที่อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้และปัญหาทางเทคนิคต่าง ๆ อาจไปกระทบต่อความสามารถด้านการทำงานได้ ด้วยการใช้ Samsung Care+ for Business และ Enterprise Tech Support ธุรกิจต่าง ๆ จะได้รับประโยชน์จากการปกป้องอุปกรณ์ที่ครอบคลุม, ความช่วยเหลือด้านไอทีที่ทันท่วงที และลดช่วงเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งช่วยทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยให้ธุรกิจดำเนินกิจการไปได้อย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้เพิ่มเติม