ความแม่นยำของ Aranet4

คําถามที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับจอภาพ CO2 คือ ‘ความแม่นยําคืออะไร’

          ความแม่นยําเป็นความแตกต่างที่สําคัญที่สุดระหว่างทางเลือกราคาถูกและราคาแพงกว่าภายในพื้นที่นี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผลักดันราคาของ Aranet4 Home ให้สูงขึ้น เมื่อพูดถึงจอภาพ CO2 เซ็นเซอร์ NDIR เป็นมาตรฐานทองคํา NDIR ย่อมาจากอินฟราเรดแบบไม่กระจายตัว เซ็นเซอร์เหล่านี้ส่องแสงผ่านท่อที่เต็มไปด้วยอากาศภายในอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของท่อจะวัดปริมาณแสง IR ที่มาถึงเซ็นเซอร์ ความแตกต่างของแสงที่ปล่อยออกมาจากหลอดไฟและสิ่งที่ไปถึงเซ็นเซอร์ออปติคัลที่ปลายอีกด้านหนึ่งของท่อบ่งชี้ว่า CO2 ดูดซับแสงได้เท่าใดและดังนั้นความเข้มข้นของ CO2 จึงสูงเพียงใด

          แม้ว่าจอภาพราคาถูกกว่าอาจใช้เซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ แต่ไม่มีเซ็นเซอร์ใดที่แม่นยําเท่ากับเซ็นเซอร์ NDIR ซึ่งหลายตัวไม่แม่นยําเลย เซ็นเซอร์อื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นไฟฟ้าเคมีและเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความแม่นยําน้อยกว่า น่าเสียดายที่ผู้ผลิตบางรายเริ่มติดฉลากอุปกรณ์ของตนเป็น NDIR เมื่อไม่เป็นเช่นนั้น สิ่งนี้ทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจมากมายภายในพื้นที่

          Aranet4 ใช้เซ็นเซอร์ NDIR ของแท้ซึ่งส่วนใหญ่ถือเป็นราคาที่สูงของผลิตภัณฑ์ ในคําพูดของ Wirecutter เซ็นเซอร์ NDIR ใน Aranet4 นั้นแม่นยําที่สุดที่คุณจะพบนอกอุปกรณ์ระดับห้องปฏิบัติการ มันเป็นเซ็นเซอร์ที่แม่นยําเป็นพิเศษและปัจจุบันมีอุปกรณ์ราคาไม่แพงอื่น ๆ อีกมากมายที่มีความแม่นยําเท่ากัน

          แน่นอนว่าแม้ในเซ็นเซอร์ NDIR จะมีความแตกต่างระหว่างความแม่นยําและประสิทธิภาพ Aranet4 Home ใช้เซ็นเซอร์ NDIR ประสิทธิภาพสูงจาก Senseair ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านเซ็นเซอร์คุณภาพอากาศมาอย่างยาวนาน Senseair ตั้งข้อสังเกตว่า Aranet4 Home ใช้เซ็นเซอร์ Sunrise

          เซ็นเซอร์นี้มีความแม่นยํา CO2 ppm ที่ ±30 ppm หรือ ±3% ของค่าที่อ่านได้ นี่คือความแม่นยําเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ในแผ่นข้อมูลจําเพาะของ Aranet สิ่งนี้ทําให้มันเป็นหนึ่งในจอภาพคาร์บอนไดออกไซด์ที่แม่นยําที่สุดของตลาดและหมายความว่ามันมีความสามารถในการทํางานมากกว่า

          สําหรับกรณีส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของ ±30 ppm หรือ ±3% ของการอ่าน (แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า) นั้นไม่เกี่ยวข้อง จอภาพเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงการดําเนินการที่เราต้องทําเกี่ยวกับคุณภาพอากาศภายในอาคารของเรา – การดําเนินการที่ไม่แตกต่างกันหากความเข้มข้นของเราคือ 4000 หรือ 4120ppm (+3%) การอ่านทั้งสองบ่งชี้ว่าจําเป็นต้องมีการระบายอากาศและการกระทําของเราไม่ควรแตกต่างจากความแตกต่าง 120ppm ที่อาจเห็นได้ใน Aranet4 เซ็นเซอร์ Senseair Sunrise เป็นเซ็นเซอร์เดียว – เซ็นเซอร์ความชื้นอุณหภูมิและความดันบรรยากาศที่รวมอยู่ใน Aranet4 แยกจากเซ็นเซอร์ CO2 นี่เป็นวิธีการที่แตกต่างจากเซ็นเซอร์เช่นที่นําเสนอโดย Sensirion ซึ่งรวมถึงเซ็นเซอร์ทั้งสามตัวบนชิปเดียวกัน

          Aranet แสดงรายการข้อผิดพลาด ±0.3 องศาเซลเซียสหรือ ±0.5 องศาฟาเรนไฮต์สําหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ซึ่งหมายความว่าเซ็นเซอร์สามารถระบุอุณหภูมิอากาศในสถานที่ที่กําหนดได้อย่างแม่นยําและจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดําเนินการอ่านค่าอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคารในอุดมคติ เซ็นเซอร์ความชื้นสัมพัทธ์ที่ใช้ภายใน Aranet4 Home มีความแม่นยําใกล้เคียงกันโดยมีความแม่นยําผันผวนเพียง ±3% ในที่สุดเซ็นเซอร์ความดันบรรยากาศมีความแม่นยํา – 2 hPa และ + 3 hPa เซ็นเซอร์ทั้งหมดในอุปกรณ์มีการลอยตัวน้อยที่สุดและอุปกรณ์จะมีความแม่นยําแม้หลังจากใช้งานมาหลายปี

          โดยรวมแล้ว Aranet4 Home (และ PRO) เป็นอุปกรณ์ที่แม่นยํามากและแม่นยําที่สุดในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง NDIR ที่ถูกกว่า Aranet มีความแม่นยํามากกว่าและจะให้การอ่านที่แม่นยําเป็นเวลาหลายปี นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าจอภาพคาร์บอนไดออกไซด์สามารถปรับเทียบใหม่ได้หากจําเป็น ในขณะที่ฉันไม่ได้ทําตามขั้นตอนนี้ (ฉันกังวลเกี่ยวกับการทําให้ Aranet มีความแม่นยําน้อยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน!) แต่ก็ดีที่มีตัวเลือก มันจะมีประโยชน์สําหรับผู้ใช้บางคน! เซ็นเซอร์อีกสามตัวใน Aranet4 Home ไม่สามารถปรับเทียบใหม่ได้

 

 

อ้างอิง