ข้อมูลสำคัญ เมื่อมีการขอใช้บริการ APC Onsite Service

ข้อมูลสำคัญ เมื่อมีการขอใช้บริการ APC Onsite Service

ขั้นตอนการขอใช้บริการ Onsite Service สำหรับ BACK UPS APC ทุกขนาด มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

เพื่อตรวจสอบ UPS ทดแทนที่ถูกต้อง ก่อนที่คุณจะขอรับบริการนอกสถานที่ คุณจะต้องทราบรุ่นและหมายเลขซีเรียลของ UPS ของคุณ
หากต้องการค้นหารุ่น UPS # ให้ค้นหาสติกเกอร์บาร์โค้ดสีขาวบน UPS ของคุณ สามารถพบได้ด้านหลังหรือที่ด้านล่างของ UPS ของคุณ ฉลากบาร์โค้ดจะมีลักษณะคล้ายกับด้านล่าง:

แถวบนสุดของสติกเกอร์บาร์โค้ดระบุหมายเลขรุ่นของ UPS แถวล่างระบุหมายเลขซีเรียลของ UPS ตัวเลขสองตัวแรกในหมายเลขซีเรียลระบุปีที่ผลิต UPS ตัวอย่างเช่น serial #SB041650513 เป็นหน่วยที่ผลิตในปี 2004 อายุของ UPS จะช่วยให้คุณทราบว่าคุณต้องการตลับหมึกแบตเตอรี่ทดแทนหรือไม่ โดยทั่วไปแบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งาน 3-5 ปีโดยแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งานระยะเวลาการใช้งานและสภาพแวดล้อมเช่นความร้อนและความชื้น