Twitter ยอมจ่ายค่าบริการ Google Cloud คาดเพื่อเอาใจ Google

การเปลี่ยน CEO ของ Twitter จาก Elon Musk ที่ซื้อกิจการไป มาเป็น Linda Yaccarino อาจจะปรับมาอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นก็ได้ ก่อนหน้านี้ Twitter ไม่จ่ายอะไรมาพักใหญ่ รวมถึง Google Cloud บริการที่ล่าสุดที่มีข่าวลือว่า Twitter จะไม่จ่ายให้กับบริการนี้

แต่ล่าสุดนี้ Twitter ได้ออกมาสานสัมพันธ์ระหว่าง Twitter กับ Google เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ที่อาจจะทำให้ Google กลับมาลงโฆษณาบน Twitter และยังมีการเข้าถึงข้อมูลของ Twitter ได้อีกด้วย

เห็นแบบนี้แล้วต้องรอดูว่าการบริหารของ Linda Yaccarino คนนี้จะทำให้ Twitter กลับมาสานสัมพันธ์กับองค์กรอื่น รวมถึงจ่ายเงินเรื่องสำนักงานที่ถูกไล่ออกจากตึกที่มีเรื่องราวก่อนหน้านี้หรือไม่กันต่อไป

แหล่งที่มา :

  • ภาพและบทความภาษาไทย : sanook.com