TweetDeck มาในชื่อใหม่ XPro เข้าสู่ครอบครัว X

การเปลี่ยนแปลงรีแบรนด์ X ก็กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่าย อีกหนึ่งบริการที่ถูกเปลี่ยนชื่อเช่นกันก็คือ TweetDeck มาในชื่อใหม่ XPro

หลังจากการรีแบรนด์ Twitter ไปสู่ X เฉย ๆ เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตามชื่อบริษัท X Crop. ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ ที่ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ก็ไม่ได้สนใจอะไรเลย อีกหนึ่งบริการจาก Twitter เดิมอย่าง TweetDeck ก็ได้รับการเปลี่ยนโฉมใหม่ในชื่อ XPro

แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนชื่อใหม่ในชื่อ XPro ผู้ใช้ก็ยังสามารถเข้าสู่บริการผ่าน URL เดิม ใช้งานได้เหมือนเดิมทุกประการ

 

แหล่งที่มา : 

  • ภาพและบทความภาษาไทย : beartai.com