จําหน่าย – บริการติดตั้ง

…SMART FARM…

เรามีทีมงานคุณภาพที่จะคอยในคําแนะนําในการทําเกษตรรูปแบบใหม่ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในงานผลิต และเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นด้วย
การตรวจวัดค่าความชื้นในอากาศ หรือในดิน ตรวจวัดแสงแดดเพื่อให้พืชได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมากที่สุด

Smart Farm IOT

จุดเด่น เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ด้วยข้อมูลที่แม่นยํา

Smart Farming จะใช้เซ็นเซอร์ซึ่งกระจายตัวอยู่ในฟาร์มมาวัดความชื้นในดินและในอากาศ อุณหภูมิ และแสง จากนั้นทําการประมวลผลข้อมูลที่ได้แล้ว
ส่งไปแสดงผ่านแอปแบบเรียลไทม์ เพื่อให้เกษตรกร สามารถควบคุมดูแลฟาร์มได้อย่างใกล้ชิด แก้ไขได้เร็วหากเกิดปัญหา และวางแผนการเพาะปลูกได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เข้าถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพาะปลูกได้อย่างแม่น

ระบบเซ็นเชอร์ที่ติดอยู่ตามจุดต่าง ๆ จะช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงของ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพาะปลูก ทั้งความชื้น อุณหภูมิ แสง และส่ง ข้อมูลเข้า มาแบบเรียลไทม์ให้เกษตรกรได้เห็นค่าปัจจัยที่ถูกต้องแม่นยํา จากที่ปกติ จะขึ้นอยู่กับความรู้สึกและความชํานาญของแต่ละคน

ได้ข้อมูลที่แม่นยําทางวางแผนการเกษตรได้อย่างมั่นใจ

ระบบจะนําข้อมูลปัจจัยที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์ อย่างชาญฉลาด ทําให้เห็นประวัติ และแนวโน้มความน่าจะเป็น ของ การเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ ทําให้คุณนําไปใช้วางแผนการใส่ปุ๋ย และการจัดการน้ําได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น

นวัตกรรม IoT (Internet of Things) Sensor

  • เช่น เรื่องน้ํา ตอนนี้จะมีระบบ IoT Sensor สําหรับการตรวจวัดค่าปริมาณความชื้นในแปลงปลูก และตัดสินใจการจ่ายน้ําแบบแม่นยําอัตโนมัติ โดยใช้สัญญาณทางวิทยุ
  • ในเรื่องของอากาศจะมีสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ แบบ Online และ Real time ซึ่งอากาศทางการเกษตรหลัก ๆ จะมีอุณหภูมิอากาศ ความชื้นอากาศ ความเร็ว ลม ทิศทางลม ปริมาณน้าฝน ความเข้มแสง ชั่วโมงแสง เป็นต้น
  • อันที่สาม ในเรื่องของปุ๋ยนําหัว probe ที่เข้าไปวัดค่าแร่ธาตุอาหารในแปลงและมีอุปกรณ์ในเรื่องของการจ่ายปุ๋ยแบบอัตโนมัติ มีทั้งแบบปุ๋ยน้ําและปุ๋ยเม็ด
  • ในเรื่องของ insect trap หรือกับดักแมลง ซึ่งกับดักแมลงตัวนี้จะทํางานเองอัตโนมัติโดยการล่อแมลงเข้ามาติดในกับดักและถ่ายภาพแมลงที่ติดในกับดัก ส่งขึ้น มาที่ฐานข้อมูลของเราทุกวัน เราก็จะดูว่าตอนนี้ ในแปลงของเรามีแมลงอะไรเข้ามาติดกับดัก ปริมาณประชากร มันจะระบาดไหม?
  • ซึ่งระบบนี้สามารถพัฒนาต่อไปเป็นตัว AI ในการยืนยันชนิดแมลงและปริมาณแมลง โดยที่ไม่ต้องใช้คนดูคอมพิวเตอร์จะยืนยัน และเตือนมาให้เราเองว่าตอนนี้มี ความเสี่ยงของแมลงตัวไหนจะระบาด อย่างนี้ เป็นต้น
  • อันสุดท้าย จะเป็นในเรื่องของปริมาณและคุณภาพผลผลิตในส่วนของระบบ Camera farm ติดตั้งกล้อง CCD camera ไว้ เพื่อให้ส่งภาพเข้ามาให้เราทุกวัน วันละ สามภาพเพื่อที่จะนําภาพตัวนี้ ไปวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดิจิตอล
  • ดูในเรื่องของอัตราการเจริญเติบโต ดูในเรื่องของปริมาณผลผลิต ดูในเรื่องของความผิดปกติ ซึ่งตัวนี้จะพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์ AI ต่อไป

จัดจําหน่ายสินค้าอดูโน่

สั่งชื้อสินค้าไอทีแบบออนไลน์ พร้อมสินค้าที่หลากหลายและครบครับ
พร้อมโปรโมชั่นมากมาย ส่วนลดตามเทศกาลต่างๆ อย่าช้า ช็อปเลย!!

เรามีทีมงานคุณภาพพร้อมที่จะให้คำแนะนำลูกค้า

ทั้งองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง รวมถึงขนาดใหญ่

แบบครบวงจรและคุ้มค่ามากที่สุด สำหรับองค์กรของคุณ

สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย 099-495-8880 / ID Line : greatocean

แบรนด์ชั้นนำที่เราร่วมเป็น Partner

ภาพการปฏิบัติงาน