จําหน่าย – บริการติดตั้ง

…SMART FARM…

เรามีทีมงานคุณภาพที่จะคอยในคําแนะนําในการทําเกษตรรูปแบบใหม่ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในงานผลิต และเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นด้วย
การตรวจวัดค่าความชื้นในอากาศ หรือในดิน ตรวจวัดแสงแดดเพื่อให้พืชได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมากที่สุด

Smart Farm IOT

จุดเด่น เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ด้วยข้อมูลที่แม่นยํา

Smart Farming จะใช้เซ็นเซอร์ซึ่งกระจายตัวอยู่ในฟาร์มมาวัดความชื้นในดินและในอากาศ อุณหภูมิ และแสง จากนั้นทําการประมวลผลข้อมูลที่ได้แล้ว
ส่งไปแสดงผ่านแอปแบบเรียลไทม์ เพื่อให้เกษตรกร สามารถควบคุมดูแลฟาร์มได้อย่างใกล้ชิด แก้ไขได้เร็วหากเกิดปัญหา และวางแผนการเพาะปลูกได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เข้าถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพาะปลูกได้อย่างแม่น

ระบบเซ็นเชอร์ที่ติดอยู่ตามจุดต่าง ๆ จะช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงของ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพาะปลูก ทั้งความชื้น อุณหภูมิ แสง และส่ง ข้อมูลเข้า มาแบบเรียลไทม์ให้เกษตรกรได้เห็นค่าปัจจัยที่ถูกต้องแม่นยํา จากที่ปกติ จะขึ้นอยู่กับความรู้สึกและความชํานาญของแต่ละคน

ได้ข้อมูลที่แม่นยําทางวางแผนการเกษตรได้อย่างมั่นใจ

ระบบจะนําข้อมูลปัจจัยที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์ อย่างชาญฉลาด ทําให้เห็นประวัติ และแนวโน้มความน่าจะเป็น ของ การเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ ทําให้คุณนําไปใช้วางแผนการใส่ปุ๋ย และการจัดการน้ําได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น

นวัตกรรม IoT (Internet of Things) Sensor

  • เช่น เรื่องน้ํา ตอนนี้จะมีระบบ IoT Sensor สําหรับการตรวจวัดค่าปริมาณความชื้นในแปลงปลูก และตัดสินใจการจ่ายน้ําแบบแม่นยําอัตโนมัติ โดยใช้สัญญาณทางวิทยุ
  • ในเรื่องของอากาศจะมีสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ แบบ Online และ Real time ซึ่งอากาศทางการเกษตรหลัก ๆ จะมีอุณหภูมิอากาศ ความชื้นอากาศ ความเร็ว ลม ทิศทางลม ปริมาณน้าฝน ความเข้มแสง ชั่วโมงแสง เป็นต้น
  • อันที่สาม ในเรื่องของปุ๋ยนําหัว probe ที่เข้าไปวัดค่าแร่ธาตุอาหารในแปลงและมีอุปกรณ์ในเรื่องของการจ่ายปุ๋ยแบบอัตโนมัติ มีทั้งแบบปุ๋ยน้ําและปุ๋ยเม็ด
  • ในเรื่องของ insect trap หรือกับดักแมลง ซึ่งกับดักแมลงตัวนี้จะทํางานเองอัตโนมัติโดยการล่อแมลงเข้ามาติดในกับดักและถ่ายภาพแมลงที่ติดในกับดัก ส่งขึ้น มาที่ฐานข้อมูลของเราทุกวัน เราก็จะดูว่าตอนนี้ ในแปลงของเรามีแมลงอะไรเข้ามาติดกับดัก ปริมาณประชากร มันจะระบาดไหม?
  • ซึ่งระบบนี้สามารถพัฒนาต่อไปเป็นตัว AI ในการยืนยันชนิดแมลงและปริมาณแมลง โดยที่ไม่ต้องใช้คนดูคอมพิวเตอร์จะยืนยัน และเตือนมาให้เราเองว่าตอนนี้มี ความเสี่ยงของแมลงตัวไหนจะระบาด อย่างนี้ เป็นต้น
  • อันสุดท้าย จะเป็นในเรื่องของปริมาณและคุณภาพผลผลิตในส่วนของระบบ Camera farm ติดตั้งกล้อง CCD camera ไว้ เพื่อให้ส่งภาพเข้ามาให้เราทุกวัน วันละ สามภาพเพื่อที่จะนําภาพตัวนี้ ไปวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดิจิตอล
  • ดูในเรื่องของอัตราการเจริญเติบโต ดูในเรื่องของปริมาณผลผลิต ดูในเรื่องของความผิดปกติ ซึ่งตัวนี้จะพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์ AI ต่อไป

จัดจําหน่ายสินค้าอดูโน่

สั่งชื้อสินค้าไอทีแบบออนไลน์ พร้อมสินค้าที่หลากหลายและครบครับ
พร้อมโปรโมชั่นมากมาย ส่วนลดตามเทศกาลต่างๆ อย่าช้า ช็อปเลย!!

สินค้าที่เราให้บริการ

AGRICULTURE DRONE

BATTERY CHARGER FOR DRONE

SPREADING SYSTEM

แบรนด์ชั้นนำที่เราร่วมเป็น Partner

เรามีทีมงานคุณภาพพร้อมที่จะให้คำแนะนำลูกค้า

ทั้งองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง รวมถึงขนาดใหญ่

แบบครบวงจรและคุ้มค่ามากที่สุด สำหรับองค์กรของคุณ

สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย 099-495-8880 / ID Line : greatocean

ภาพการปฏิบัติงาน