Smart Livestock

ฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ ฟาร์มรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนวิธีการดำเนินงานแบบเก่า มาใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อให้การทำงานภายในฟาร์มมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่สัตว์การดูแลสุขภาพของสัตว์

สินค้าที่เราให้บริการ

All LiveStock Product

แบรนด์ชั้นนำที่เราร่วมเป็น PARTNER