Internet Of Things

บริการจำหน่าย ติดตั้ง และแก้ไขระบบ ให้คำปรึกษา และออกแบบระบบให้เหมาะกับธุรกิจทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของท่าน

LiveStock

จำหน่ายสินค้า สมาร์ทฟาร์มที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อให้การทำงานภายในฟาร์มมี ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่สัตว์การดูแลสุขภาพของสัตว์

เรียนรู้เพิ่มเติม

Horticulture

จำหน่ายสินค้า เกษตรรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนวิธีการดำเนินงานแบบเก่า มาใช้ข้อมูล (Data) และเทคโนโลยีในการบริหารงานเกษตร เพื่อค้นหาวิถีการทำงานให้เหมาะสมและสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน

เรียนรู้เพิ่มเติม

Indoor Air Quality

จำหน่ายสินค้า โซลูชั่นการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร ที่จัดการคุณภาพอากาศได้อย่างสมบูรณ์แบบ สร้างมาตรฐานอาคารของคุณให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยกับผู้คนได้อย่างยั่งยืน

เรียนรู้เพิ่มเติม

Smart Farm

ติดตั้งอุปกรณ์ Smart Farm เกษตรกรอัจฉริยะ เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล ผลักดันประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ

เรียนรู้เพิ่มเติม

Smart Home

บริการจำหน่าย ติดตั้งอุปกรณ์ ผสมผสานความปลอดภัย และความสะดวกสบาย บ้านอัจฉริยะพร้อมระบบความปลอดภัยครบวงจร

 

เรียนรู้เพิ่มเติม

Internet Of Things คืออะไร

Internet of Things หรือ IOT  คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนทำให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่นๆ จนเกิดเป็นบรรดา Smart ต่างๆ ได้แก่ Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation ทั้งหลายที่เราเคยได้ยินนั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งและแสดงข้อมูลเท่านั้น

IoT ทำงานอย่างไร

ระบบ IoT โดยทั่วไปทำงานด้วยการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยระบบ IoT มีองค์ประกอบสามส่วน ได้แก่

อุปกรณ์อัจฉริยะ

นี่คืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ กล้องรักษาความปลอดภัย หรืออุปกรณ์ออกกำลังกายที่มีความสามารถในการประมวลผล ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อม ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้ หรือรูปแบบการใช้งาน และสื่อสารข้อมูลดังกล่าวผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังและจากแอปพลิเคชัน IoT

แอปพลิเคชัน IoT

แอปพลิเคชัน IoT คือชุดของบริการและซอฟต์แวร์ที่ผสานรวมข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ IoT ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิงหรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนี้และตัดสินใจอย่างชาญฉลาด จากนั้นจะสื่อสารการตัดสินใจเหล่านี้กลับไปยังอุปกรณ์ IoT และอุปกรณ์ IoT จะตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้รับอย่างชาญฉลาด 

ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก

คุณสามารถจัดการอุปกรณ์ IoT หรือฟลีตอุปกรณ์ได้ผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก โดยตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ แอปพลิเคชันมือถือหรือเว็บไซต์ที่สามารถใช้เพื่อลงทะเบียนและควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะได้ 

สินค้าที่เราให้บริการ

IOT Prodct