จําหน่าย – บริการติดตั้ง
…กล้องวงจรปิดและระบบความปลอดภัยครบวงจร…

บริการติดตั้ง เดินสาย ออกแบบ และช่อมแชม ระบบกล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย สัญญาณเตือนภัย ระบบควบคุมการเข้า-ออก ระบบความปลอดภัยครบวงจร ตามบ้านพักอาศัย นอกบ้านและในบ้าน อาคาร ร้านค้า คอนโด หอพัก ชุมชน มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม หรือองค์กรต่างๆ

เลือก Solution ที่คุณสนใจ

ระบบกล้องวงจรปิด

บริการออกแบบ ติดตั้ง และเดินสายระบบกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร

บริการออกแบบ ติดตั้ง และเดินสายระบบกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร

          โดยทีมช่าง ผู้ชานาญระบบ CCTV และสัญญาณกันขโมยโดยตรง พร้อมที่จะให้บริกา ลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า กลุ่มออฟฟิศ, ร้านค้า, ที่พักอาศัยบ้าน, คอนโด,ทาวน์เฮาส์,อาคารพาณิชย์, โรงงาน, โรงแรม,โรงเรียน, โรงงานในนิคม อุตสาหกรรม ตลอดจนโครงการหมู่บ้านต่างๆ

 • ePoE เป็นนวัตกรรมของรูปแบบเทคโนโลยีของ dahua technology โดยการนําจ่ายกระแสไฟ ในระยะ 800 เมตรและ การรับส่งข้อมูลผ่านสาย Ethernet และ Smart Codec เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการเข้ารหัสและประหยัดแบนด์วิธ จากเดิมที่ PoE จะน่าจ่ายกระแสไฟได้ไกลสุดเพียง10 เมตร ทําให้ประหยัดอุปกรณ์ ประหยัดแรงงาน และใช้ไฟน้อยลด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ภาพความคมชัดสูงแบบ 1080P และบีบอัดภาพแบบ H.265 – เซ็นเซอร์ 1080P และ อัลกอริธึม และอินฟาเรด ขั้นสูงให้ วิดีโอที่คมชัดทั้งกลางวันและกลางคืน การบีบอัด H.265 ที่ทันสมัยช่วยลดแบนด์วิดท์เครือข่ายและการใช้พื้นที่เก็บข้อมูล 50% ที่คุณภาพวิดีโอแบบเดียวกัน
 • สุดยอด ในการมองภาพยามค่ําคืน – เซ็นเชอร์คุณภาพสูง และแสงอินฟาเรดได้ ภาพคมชัดในตอนกลางคืนระยะกล้อง 30บ/98 ฟุต
 • ตั้งค่าการแจ้งเตือน – ส่งการแจ้งเตือนทันทีไปยังสมาร์ทโฟนของคุณเมื่อใดก็ตามที่ตรวจพบการเคลื่อนไหวทําให้คุณ รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านหรือร้านค้าจากที่ใดก็ได้ในโลก
 • การจัดเก็บข้อมูลได้ หลากหลาย – สามารถเก็บข้อมูลได้ง่ายผ่านเครื่องบันทึก หรือ บันทึกผ่านคลาวด์

กล้องวงจรปิดระบบตรวจจับบุคคล

          เทคโนโลยีการประมวลผลภาพที่มีประสิทธิภาพค้นหาคนในภาพได้อย่างรวดเร็วและ ส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนของคุณทันที ช่วยให้คุณตรวจสอบสิ่งที่สําคัญโดยเลี่ยงการเตือนที่ผิดพลาด

 • ภาพความคมชัดสูงแบบ 1080P และบีบอัดภาพแบบ H.265 – เซ็นเซอร์ 1080P และ อัลกอริธึม และอินฟาเรด ขั้นสูงให้ วิดีโอที่คมชัดทั้งกลางวันและกลางคืน การบีบอัด H.265 ที่ทันสมัยช่วยลดแบนด์วิดท์เครือข่ายและการใช้พื้นที่เก็บข้อมูล 50% ที่คุณภาพวิดีโอแบบเดียวกันสุดยอด ในการ
 • มองภาพยามค่ําคืน – เซ็นเชอร์คุณภาพสูง และแสงอินฟาเรดได้ ภาพคมชัดในตอนกลางคืนระยะกล้อง 30บ/98 ฟุต
 • ตั้งค่าการแจ้งเตือน – ส่งการแจ้งเตือนทันทีไปยังสมาร์ทโฟนของคุณเมื่อใดก็ตามที่ตรวจพบการเคลื่อนไหวทําให้คุณ รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านหรือร้านค้าจากที่ใดก็ได้ในโลก
 • การจัดเก็บข้อมูลได้ หลากหลาย – สามารถเก็บข้อมูลได้ง่ายผ่านเครื่องบันทึก หรือ บันทึกผ่านคลาวด์
 •  

กล้องวงจรปิด ตรวจจับความร้อน Thermal Camera

          ระบบกล้องวงจรปิด รักษาความปลอดภัยแบบตรวจจับความร้อน ที่มี คุณสมบัติ ฟังก์ชั่น สามารถวัดค่าความร้อน จากประจุไฟฟ้า อุณหภูมิร่างกาย ของมนุษย์และสัตว์ เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันได้อย่างทันท่วงที

 • ความละเอียด 256 x 162
 • ระยะตรวจจับ 8Um-14Um
 • เลนส์เทอร์มอล F3.5/F7mm
 • ความไว น้อยกว่า 5OmK
 • Image Sensor 1/2.8 Cmos
 • ระบบแจ้งเตือนด้วย สัญญาณไฟ และ ไชเรน
 • ให้ความแม่นยําสูง บวกลบ 0.3 องศา ผ่านกล่อง Black Body
 • กล่อง Black Body
 • Software บันทึกและตรวจสอบอุณหภูมิ
 • แจ้งเตือนอุณหภูมิมนุษย์ที่มีความร้อนสูง
 • แจ้งเตือนทันทีบนจอภาพ
 •  

กล้องวงจรปิดระบบ People Couting

          ตรวจนับคนผ่านเข้า-ออก เป็นเครื่องนับคนเข้าออก ทํางานด้วยระบบการนับที่ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

 • ระบบ People Counting with Al Camera – ระบบนับคนเข้าออกโดยการใช้กล้องและระบบ AI (Object Recognition and Tracking) SMART Counter สามารถนับคนผ่านเข้าออกได้ถูกต้องมากกว่าระบบเดิมๆ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มี ผู้คนเข้าออกเป็นจํานวนมาก ระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Cloud เพื่อให้ส่วนกลางดูสถิติข้อมูลผ่านเข้าออกได้แบบReal Time
 • Crowd Counting with CCTV Image Recoginition – เหมาะสําหรับสถานที่ที่เป็นพื้นที่เปิด มีทางเข้าออกหลายทาง ระบบสามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมระบบวิเคราะห์คน (Image Recognition) เพื่อสามารถนับคนในพื้นที่ดังกล่าว ได้แบบ real time และสามารถส่งข้อมูลไปให้ส่วนกลางดูภาพสถิติรวมเป็นกราฟรายนาทีหรือรายวันได้
 •  

ระบบสัญญาณกันขโมย

ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน (Smart Security System)

ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน (Smart Security System)

          มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเซ็นเซอร์ เมื่อตัวอุปกรณ์ตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้น สัญญาณจะเตือนอัตโนมัติ โดยส่ง ไปแจ้งที่เจ้าของบ้านผ่านแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ จนถึงอาจจะส่งสัญญาณให้ไซเรนที่ติดตั้ง หรือระบบอื่นๆ ที่ตั้งค่าให้ใช้งานร่วมกันทําางานขึ้น ลดความเสี่ยง และป้องกันสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพสินของคนในบ้าน

 • เซ็นเซอร์ประตูหน้าต่าง
  อุปกรณ์ที่ตรวจจับการขัดแงะด้วยระบบเซ็นเซอร์แม่เหล็ก ติดไว้ที่ประตูหน้าต่างภายในบ้าน เมื่อพบเหตุผิดปกติหรือมีผู้บุกรุก ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของบ้านทันทีผ่านแอปพลิเคชั่น

สัญญาณออกไปแจ้งเตือนให้เจ้าของบ้านทราบทันที

 • เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
  เป็นระบบเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับความร้อนและการเคลื่อนไหว เมื่อตัวอุปกรณ์ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ปิดปกติหรือบุกรุกเข้ามา ในขณะที่เจ้าของบ้านไม่อยู่หรือเปิดระบบรักษาความปลอดภัยไว้ อุปกรณ์จะส่ง
 • กลอนประตูอัจฉริยะ
  เพิ่มความปลอดภัยให้ที่พักอาศัยอีกระดับ ด้วยกลอนประตูอัจฉริยะที่มีความแข็งแรงกว่ากลอนประตูทั่วไป ทําให้ยากต่อการงัดแงะ มีฟังก์ชั่นระบบปลดล็อคที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อดด้วยรหัสผ่าน คีย์การ์ด สแกน ใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังไม่สามารถสั่งงานกลอนประตูได้ผ่านแอปพลิเคชั่นแม้ว่าจะไม่อยู่บ้านได้อีกด้วย ตอบโจทย์บ้านที่มีเด็กๆ หรือแม่บ้านต้องเข้ามาทําความสะอาดญาติหรือเพื่อนมาบ้านในขณะที่เจ้าของบ้านไม่อยู่
 •  

ระบบสัญญาณเตือนภัย

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยไฟไหม้ (Fire Alarm System)

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยไฟไหม้ (Fire Alarm System)

           คือระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดอัคคีภัย ติดตั้งเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ จะทําให้สามารถช่วยชีวิตผู้คน รวมไปถึงป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินได้ สําหรับเซ็นเซอร์ของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยมีหลากหลายประเภทซึ่งมีการใช้งานที่มีความแตกต่างกัน ทางเราจะให้บริการออกแบบวางแผนงานการติดตั้งสัญญาณเตือนอัคคีภัย โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์มายาวนาน

ระบบควบคุมการเข้า-ออก

ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System)

Access Control คือ ระบบที่ใช้ควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้แก่บุคคลภายในที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูล หรือสถานที่ตามที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดจากบุคคลภายนอกเข้ามาทำการเข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ขโมย หรือทำลายข้อมูล หรือสถานที่นั้นๆได้

ซึ่งความสำคัญของระบบ access Control คือ การควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งหมดเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายกับองค์กร ซึ่งจะมีหลักฐานเป็นบันทึกเวลา โดยสามารถระบุได้ว่า บุคคลใดที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรใดได้บ้าง นอกจากนี้ยังเปรียบเสมือนเป็นด่านคัดกรองด่านแรกที่สำคัญมากที่สุดขององค์กรอีกด้วย

ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System)

          สุดยอดเครื่องควบคุมประตูด้วยลายนิ้วมือ ที่สามารถแสดงการทํางานที่หน้าจออย่างชัดเจน รองรับการทํางานร่วมกับบัตร Proximity เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจสอบบุคคลที่ต้องการเข้าประตู สามารถถดึงข้อมูลการเข้าได้โดย USB Flash Disk หรือการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยผ่าน TCB/IP, RS485 ตัวเครื่องสามารถดึงข้อมูลการเข้ากับอุปกรณ์ Lock ได้ทุกชนิดและสัญญาณ Siren เพื่อร้องแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ไม่หวังดีมาทําลายหรือขโมยเครื่อง พร้อมปุ่มเรียกบุคคลข้างใน ด้านหน้าเครื่องอย่าชัดเจน สามารถรองรับการจัดเก็บลายนิ้วมือได้จํานวนมากมาพร้อมกับโปรแกรมตรวจสอบการเข้าของบุคคลเพื่อนดูรายงานการเข้าประตู

ทำไมระบบ Access Control จึงจำเป็นสำหรับองค์กร?

 • Accountability:

  ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่ได้รับสิทธิอนุญาตสามารถตรวจตราดูแลเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ ทั้งแบบ real-time หรือเรียกดูรายงานย้อนหลัง ไม่ว่าจะเป็น เหตุการณ์การผ่านเข้าออกของแต่ละบุคคล เหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เช่น การเปิดประตูโดยไม่ได้รับอนุญาต อุปกรณ์ถูกงัดแงะ มีการเปิดประตูทิ้งไว้นานเกินเวลาที่กำหนด สัญญาณเตือนจากระบบความปลอดภัยอื่นๆ เป็นต้น​

 • Security:

  ความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น หากเทียบกับการใช้กุญแจที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือกุญแจได้ และกุญแจอาจมีการนำไปทำซ้ำ ปลอมแปลง สูญหาย ซึ่งสามารถยกระดับข้อจำกัดนี้ได้ด้วยการใช้บัตรสมาร์ดการ์ด RFID ที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยป้องกันการปลอมแปลง หากบัตรสูญหาย ผู้ดูแลระบบสามารถยกเลิก หรือลบบัตรออกจากระบบได้ทันที รวมถึงการใช้สิ่งแทนตนในการยืนยันตัวตนรูปแบบอื่นๆ เช่น ลายนิ้วมือ, ใบหน้า, การกดรหัส, หรือ การใช้ multi-factor authentication

 • Flexibility:

  ผู้ดูแลระบบ สามารถกำหนดสิทธิ สร้างกฎการผ่านเข้าออก ได้อย่างไม่จำกัด เพื่อกำหนดสิทธิให้เฉพาะแต่ละบุคคล ที่มีหน้าที่แตกต่างกันไป จำกัดเวลาเข้าออกแต่ละคนที่แตกต่างกัน ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ได้อย่างอิสระ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผ่านการควบคุมทางเครือข่าย

 • Trend for Convergent System:

  นอกจากการใช้งานระบบ access control เพื่อควบคุมการผ่านเข้าออกประตูแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ในระบบอื่นๆ เช่น ระบบไม้กั้นรถยนต์, ระบบควบคุมลิฟท์, ระบบบันทึกเวลาทำงาน, การยืนยันตัวตนเข้าใช้งาน Windows PC, ระบบ visitor management, การเชื่อมโยงกับระบบกล้องวงจรปิด, ระบบเตือนภัยผู้บุกรุก, ระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น

ผลงานการให้บริการติดตั้ง Access Control จากเกรทโอเชี่ยน

จัดจําหน่ายสินค้า CCTV และอื่นๆ

สั่งชื้อสินค้าไอทีแบบออนไลน์ พร้อมสินค้าที่หลากหลายและครบครัน พร้อมโปรโมชั่นมากมาย ส่วนลดต่างๆ มากมาย

สินค้าที่เราให้บริการ

กล้องระบบ ANALOG

กล้องระบบ NETWORK

DOOR ACCESS

DIGITAL

VIDEO RECORDER

NETWORK

VIDEO RECORDER

เรามีทีมงานคุณภาพพร้อมที่จะให้คำแนะนำลูกค้า
ทั้งองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง รวมถึงขนาดใหญ่
แบบครบวงจรและคุ้มค่ามากที่สุด สำหรับองค์กรของคุณ
สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย 099-495-8880 / ID Line : greatocean

แบรนด์ชั้นนำที่เราร่วมเป็น Partner

ภาพการปฏิบัติงาน