Investing in your success with Windows Server

ระบบปฏิบัติการที่เชื่อถือได้

Windows Server เป็นแพลตฟอร์มสําหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของแอปพลิเคชันเครือข่ายและบริการเว็บที่เชื่อมต่อ ในฐานะผู้ดูแลระบบ Windows Server คุณได้ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในการรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ปลอดภัยพร้อมใช้งานและยืดหยุ่น Windows Server เป็นรากฐานของระบบนิเวศของ Microsoft และยังคงขับเคลื่อนเครือข่ายคลาวด์แบบไฮบริดในปัจจุบัน

เซิร์ฟเวอร์ไฟล์เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่พบมากที่สุดในโลก

Windows Server File Servers โฮสต์ไฟล์หลายพันล้านไฟล์ในลูกค้าหลายล้านรายสําหรับการจัดเก็บและเรียกค้นไฟล์ที่มีมาตราส่วนในตัว ความปลอดภัยโควต้าการสํารองข้อมูลการจําลองแบบและการกู้คืนทั้งหมดถูกสร้างขึ้นในระบบปฏิบัติการ

Active Directory Domain Services บน Windows Server เป็นโซลูชันข้อมูลประจําตัวภายในองค์กรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

Active Directory Domain Services โฮสต์และรับรองความถูกต้องของข้อมูลประจําตัวผู้ใช้ภายในองค์กรหลายพันล้านรายการในลูกค้าหลายล้านรายเพื่อจัดการข้อมูลประจําตัวอย่างปลอดภัยและปกป้องธุรกิจของคุณ

โฮสติ้งแอปพลิเคชันเก่าและใหม่

Windows Server โฮสต์แอปนับล้าน ตั้งแต่เว็บแอป IIS อย่างง่ายไปจนถึงแอปที่ซับซ้อน เช่น SharePoint, Exchange, ฐานข้อมูล และ 3ถ. ผลิตภัณฑ์ปาร์ตี้ที่มีการรักษาความปลอดภัยแบบรวม ความพร้อมใช้งานสูง และการจําลองแบบข้ามเซิร์ฟเวอร์และคลัสเตอร์

โฮสต์เครื่องเสมือนและคอนเทนเนอร์ Windows และ Linux

โฮสต์เครื่องเสมือนบน Hyper-V ผ่านคอนเทนเนอร์ Windows Server, คอนเทนเนอร์ Linux และคลัสเตอร์ Kubernetes ด้วยการรวมเข้ากับบริการ Azure ดั้งเดิม

บริการ DNS และ DHCP ในตัว

ให้บริการ DNS และ DHCP ภายในองค์กรสําหรับลูกค้าหลายล้านคน

รับประโยชน์สูงสุดจาก Windows Server 2022

การรักษาความปลอดภัยหลายชั้นขั้นสูง

  • การสื่อสารเซิร์ฟเวอร์ที่แข็งขึ้น – การเข้ารหัส SMB AES -256 มาตรฐานอุตสาหกรรมและการควบคุมที่ดีขึ้น
  • รับการป้องกันเชิงป้องกันสําหรับสินทรัพย์ที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลประจําตัวที่เปิดใช้งาน Credential Guard และ Secure Boot โดยใช้ TPM 2.0
  • ปกป้องความสมบูรณ์ของระบบจากการโจมตีเฟิร์มแวร์ด้วย Windows Defender System Guard และแยกส่วนสําคัญของระบบด้วยการรักษาความปลอดภัยแบบเวอร์ชวลไลเซชัน

ความสามารถแบบไฮบริดด้วย Azure Arc

  • ขยายบริการการจัดการและการกํากับดูแล Azure ไปยัง Windows Server ภายในองค์กรโดยใช้ Azure Arc
  • ดําเนินการจัดการวงจรชีวิตของเครื่องเสมือน (VM) สําหรับสภาพแวดล้อม Azure Stack HCI และ VMware ของคุณจากตําแหน่งที่ตั้งแบบรวมศูนย์
  • นํา SIEM แบบคลาวด์เนทีฟตัวแรกมาสู่ทรัพยากรทั้งหมดของคุณโดยใช้ Microsoft Sentinel ผ่าน Azure Arc

แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่ยืดหยุ่น

  • ปรับปรุงการปรับใช้แอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์ด้วยขนาดรูปภาพที่เล็กลงเพื่อการดาวน์โหลดที่รวดเร็วขึ้นและการตรวจสอบสิทธิ์ที่ง่ายขึ้น
  • ปรับขนาดแอปพลิเคชันที่มีคอนเทนเนอร์ด้วย Kubernetes โดยใช้การปรับปรุงการนํานโยบายเครือข่ายไปใช้และการผสานรวมกับคอนเทนเนอร์มาตรฐานอุตสาหกรรม
  • เร่งการปรับปรุงแอปพลิเคชัน .NET ให้ทันสมัย

ราคาและการให้สิทธิ์การใช้งานสําหรับ Windows Server 2022

เลือกจาก Windows Server รุ่นหลักสามรุ่นตามขนาดขององค์กรของคุณ รวมถึงข้อกําหนดด้านการจําลองเสมือนและศูนย์ข้อมูล หน้าต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณมีราคาอ้างอิงสําหรับ Windows Server 2022 สําหรับราคาเฉพาะ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่าย

Windows Server 2022 Edition เหมาะสําหรับ รูปแบบการให้สิทธิ์การใช้งาน ข้อกําหนด CAL ราคาปลีกที่แนะนํา (MSRP)
ดาต้าเซ็นเตอร์ ศูนย์ข้อมูลเสมือนจริงและสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์ คอร์เบส Windows Server CAL N/A
มาตรฐาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือเสมือนจริงน้อยที่สุด คอร์เบส Windows Server CAL N/A
สิ่งที่จำเป็น ธุรกิจขนาดเล็กที่มีผู้ใช้สูงสุด 25 คนและอุปกรณ์ 50 เครื่อง เซิร์ฟเวอร์พิเศษ (ใบอนุญาตเซิร์ฟเวอร์) ไม่จําเป็นต้องใช้ CAL N/A

ลองใช้ Windows Server ภายในองค์กรหรือบน Azure

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server

ศูนย์การจัดการ Windows

จัดการเซิร์ฟเวอร์ คลัสเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานแบบ Hyper-converged และพีซี Windows 10 ของคุณด้วยศูนย์การจัดการ Windows

ดาวน์โหลด E-book

ดาวน์โหลด Windows Admin Center

สุดยอดคู่มือสําหรับ Windows Server 2019

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะล่าสุดใน Windows Server 2019 และวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยให้ทันสมัยด้วยการเริ่มต้นใช้งาน Windows Admin Center แบบไฮบริด

ดาวน์โหลด E-book

Windows Server บน Azure Guide

ดูว่าการโยกย้ายหรือขยายสภาพแวดล้อม Windows Server ของคุณนั้นง่ายเพียงใดด้วยสุดยอดคําแนะนําสําหรับ Windows Server บน Azure

ดาวน์โหลด E-book

การย้าย Windows Server ไปยัง Azure เพื่อเปิดใช้งานการปฏิบัติตามข้อกําหนด

จัดการการปฏิบัติตามข้อกําหนด ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณเรียกใช้ปริมาณงาน Windows Server บน Azure

 

ดาวน์โหลด E-book