ปัญหา ‘AI กินกันเอง’ ภัยใหม่ที่ลดความน่าเชื่อถือของ AI

ปัญหาใหม่ของ AI ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือการที่ AI กินกันเอง (AI Cannibalism) ซึ่งลดทอนความน่าเชื่อถือของ AI เอง และเป็นปัญหาที่วงการนักพัฒนายังไม่พร้อมเผชิญ AI กินกันเองคือการที่ AI โดยเฉพาะโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) อย่าง ChatGPT และ Bard ซึ่งต้องเก็บเกี่ยวข้อมูลจากโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อมาฝึกให้การตอบโต้กับผู้ใช้คมขึ้นนั้น หลายครั้งก็เป็นข้อมูลที่ตัวมันเองสร้างเอาไว้เอง ที่เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ก็มาจากการที่ชาวเน็ตจำนวนมากนิยมนำข้อมูลที่ AI ประมวลออกมาได้ไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์ หลายกรณีถึงขั้นนำไปขายก็มี อย่างกรณีที่ใช้ AI แต่งนิยายแล้วนำไปขายบน Kindle

นี่แปลว่า AI กำลังรีไซเคิลข้อมูลที่ตัวมันเองสร้างขึ้นมา แทนที่จะไปเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นจริง ๆ ซึ่งจะทำให้ความน่าเชื่อถือและความแม่นยำของเนื้อหาที่ AI เหล่านี้สร้างหรือสังเคราะห์ขึ้นลดน้อยถอยลงไปอีก และดูเหมือนว่าแนวโน้มแบบนี้นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

 

อ้างอิงจาก: