เหมาะกับช่วงนี้สุด ๆ Google FloodHub พยากรณ์น้ำท่วมด้วยระบบ AI พร้อมให้ใช้งานในประเทศไทย

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคนกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น ๆ กำลังประสบกับสภาพอากาศฝนฟ้าคะนองแล้วต้องเจอกับน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ และในตอนนี้ระบบ Google FloodHub ระบบพยากรณ์น้ำท่วมด้วยระบบ AI พร้อมให้ใช้งานแล้วในพื้นที่ประเทศไทย

Google FloodHub เป็นระบบพยากรณ์ และแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขับเคลื่อนด้วยระบบ AI แบบเรียลไทม์ และสามารถคาดการณ์น้ำท่วมได้ล่วงหน้า 7 วัน ซึ่งระบบดังกล่าวพร้อมให้ใช้งานใน 100 ประเทศทั่วโลก รวมไปถึงพื้นที่ประเทศไทย

หลักการทำงานของ Google FloodHub จะใช้ข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมที่สามารถคาดการณ์ 2 แบบจำลองได้แก่ แบบจำลองอุทกวิทยาคาดการณ์ปริมาณน้ำไหล และแบบจำลองน้ำท่วมคาดการณ์พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ และความลึกของน้ำ

วิธีการเข้าไปใช้งาน Google FloodHub สามารถเข้าไปใช้งานได้ผ่านลิงก์ คลิกที่นี่ โดยคนทั่วไป, องค์กร หรือรัฐบาลสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อรับมือ และเตรียมพร้อมกับน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ตัวอย่างพื้นที่ในประเทศไทยที่สามารถเช็กพื้นที่น้ำท่วมล่วงหน้าได้เช่น เจ้าพระยา, ลำตะคอง, วังกะทะ และอื่น ๆ

อ้างอิงจาก::