งานติดตั้ง UPS 10 kVA และโยกย้าย UPSตัวเก่า

เกรทโอเชี่ยนขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ